Szampon z cyklopiroksem w 這jotokowym zapaleniu sk鏎y g這wy

Szampon z cyklopiroksem w 這jotokowym zapaleniu skóry g這wy


Treatment and prophylaxis of seborrheic dermatitis of the scalp with antipityrosporal 1% ciclopirox shampoo


 


Wprowadzenie


υjotokowe zapalenie skóry ow這sionej g這wy i jego l瞠jsza posta - 逝pie s wywo豉ne przez grzyb Malassezia furfur. Ta pospolita choroba charakteryzuje si przewlek造m przebiegiem z cz瘰tymi nawrotami, wymaga wi璚 powtarzanego leczenia i profilaktyki. W tym celu stosuje si zwykle miejscowo ketokonazol. Cyklopiroks jest nowym lekiem przeciwgrzybiczym, pochodnym hydroksypirydonu, dzia豉j帷ym przez metalozale積e enzymy degraduj帷e 軼ian grzyba.


Pytanie kliniczne


Jakie s skuteczno嗆 i bezpiecze雟two stosowania szamponu z cyklopiroksem u chorych na 這jotokowe zapalenie skóry ow這sionej g這wy?


Metodyka


badanie z randomizacj, podwójnie 郵epa próba; analiza ITT


Lokalizacja


45 o鈔odków w Europie


Badani


Kryteria kwalifikuj帷e: stabilne (w co najmniej umiarkowanym stopniu zaawansowania choroby) lub zaostrzone 這jotokowe zapalenie skóry ow這sionej g這wy, wiek >=18 lat.


Kryteria wykluczaj帷e: m.in. 逝szczyca, astma, cukrzyca, stosowanie w ci庵u 4 tygodni przed w陰czeniem do badania jakichkolwiek leków miejscowo na skór ow這sion g這wy oraz stosowanie miejscowo w jakiejkolwiek lokalizacji leków przeciwgrzybiczych, glikokortykoidów, retinoidów, erytromycyny, tetracyklin i pochodnych, trimetoprimu, sulfametoksazolu, cytostatyków i leków immunomoduluj帷ych.


Wyj軼iowo badane grupy nie ró積i造 si znamiennie pod wzgl璠em cech demograficznych i klinicznych (tab.).


Tabela. Wyj軼iowa charakterystyka badanej populacji*


wiek 38 lat (mediana)
m篹czy幡i 57%
chorzy leczeni uprzednio z powodu 這jotokowego zapalenia skóry 60%
stopie zaawansowania choroby  
   lekki 14%
   umiarkowany 50,5%
   zaawansowany 31,5%
   ci篹ki 4%


* wybrane cechy, przybli穎ne warto軼i 鈔ednie dla obu grup


 


Interwencja


W pierwszej fazie badania (faza leczenia) chorych przydzielano losowo do 3 grup, w których stosowano poprzez 4 tygodnie odpowiednio:
- 1% szampon z cyklopiroksem 2 x w tygodniu
- 1% szampon z cyklopiroksem 1 x w tygodniu
- placebo.


W drugiej fazie badania (faza profilaktyki) chorych przydzielano losowo do 3 grup, w których stosowano przez 3 miesi帷e odpowiednio:
- 1% szampon z cyklopiroksem 1 x w tygodniu
- 1% szampon z cyklopiroksem co 2 tygodnie
- placebo.


Punkty ko鎍owe lub oceniane zmienne


Faza leczenia:
- gówny: skuteczno嗆 leczenia;
- dodatkowe: 1) nieobecno嗆 zmian chorobowych, 2) zdarzenia niepo膨dane.


Faza profilaktyki:
- gówny: nawrót choroby;
- dodatkowy: zdarzenia niepo膨dane.


Definicje i metody pomiaru:
- skale zaawansowania choroby - 4 skale 6-punktowe oceniaj帷e 4 cechy: ogólne nasilenie 這jotokowego zapalenia g這wy, zapalenie, 逝szczenie i 鈍i康 (0 - nieobecne, 1 - lekkie, 2 - 豉godne, 3 - umiarkowane, 4 - zaawansowane, 5 - ci篹kie);
- skuteczno嗆 leczenia - wynik 0 (lub 1 dla chorych, u których wyj軼iowo stopie zaawansowania choroby >=3 pkt) w 3 skalach 6-punktowych opisuj帷ych ogólne nasilenie 這jotokowego zapalenia g這wy, zapalenie, 逝szczenie;
- nieobecno嗆 zmian chorobowych - wynik 0 we wszystkich 4 skalach;
- nawrót choroby - pogorszenie o >=2 pkt w skali ogólnego zaawansowania choroby, w porównaniu z zaawansowaniem na pocz徠ku fazy profilaktyki.


Wyniki


W fazie leczenia do analizy w陰czono 942 chorych: 376 stosowa這 szampon z cyklopiroksem 2 x w tygodniu (grupa L2), 376 - 1 x w tygodniu (grupa L1), a 190 stosowa這 placebo.


Po 4 tygodniach leczenia w grupach stosuj帷ych szampon z cyklopiroksem (L2 i L1), w porównaniu z grup placebo, stwierdzono:
- wi瘯szy odsetek chorych, u których leczenie by這 skuteczne (grupa L2 w porównaniu z grup placebo - 58,5% vs 31,6%; OR: 3,06, 95% CI: 2,11-4,42; RBI*: 85%, 95% CI: 49-134; NNT*: 4, 95% CI: 3-6; grupa L1 w porównaniu z grup placebo - 45,5% vs 31,6%; OR: 1,81, 95% CI: 1,25-2,61; RBI*: 44%, 95% CI: 14-84; NNT*: 8, 95% CI: 5-19);
- wi瘯szy odsetek chorych bez zmian chorobowych w obu grupach stosuj帷ych szampon z cyklopiroksem, w porównaniu z placebo (23,1% vs 17% vs 10%);
- podobn cz瘰to嗆 zdarze niepo膨danych (12,6%); najwi璚ej by這 przypadków 這jotoku (12).


Do fazy profilaktyki zakwalifikowano 428 chorych, którzy dobrze odpowiedzieli na leczenie. Analizie poddano 422 chorych: u 136 stosowano szampon z cyklopiroksem 1 x w tygodniu, u 145 - co 2 tygodnie, a u 141 stosowano placebo.


Po 3 miesi帷ach profilaktyki w grupach stosuj帷ych szampon z cyklopiroksem, w porównaniu z grup placebo, stwierdzono:
- mniejsz cz瘰to嗆 nawrotów (grupa stosuj帷a szampon 1 raz w tygodniu w porównaniu z grup placebo - 14,7% vs 35,5%; RRR*: 59%, 95% CI: 35-74; NNT*: 5, 95% CI: 4-10; grupa stosuj帷a szampon co 2 tygodnie w porównaniu z grup placebo - 22,1% vs 35,5%; RRR*: 38%, 95% CI: 10-57; NNT*: 8, 95% CI: 5-35);
- podobn cz瘰to嗆 zdarze niepo膨danych (16,8%); najwi璚ej by這 przypadków 這jotoku (7) i wyprysku (6).


W fazie profilaktycznej >85% chorych ze wszystkich 3 grup oceni這 miejscow tolerancj leczenia jako dobr i akceptowa這 stosowanie szamponu pod wzgl璠em kosmetycznym.
(* RRR, RBI i NNT obliczone przez autorów opracowania na podstawie rzeczywistej liczby punktów ko鎍owych zaobserwowanych w badanych grupach.)


Wnioski


U chorych z 這jotokowym zapaleniem skóry ow這sionej g這wy stosowanie 1% szamponu z cyklopiroksem, w porównaniu z placebo, by這 skuteczne w leczeniu i zapobieganiu nawrotom choroby oraz bezpieczne i dobrze tolerowane.


Opracowali: lek. Ewa Zapa豉,
dr med. Wiktoria Le郾iak, prof. Roman Jaeschke MD MSc
Konsultowa prof. dr hab. med. Jacek Szepietowski
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AM we Wroc豉wiu


 


Komentarz


υjotokowe zapalenie skóry (ΨS) jest cz瘰t zapaln dermatoz, wyst瘼uj帷 u oko這 5% populacji, cz窷ciej u m篹czyzn. Charakteryzuje si wyst瘼owaniem nieostro odgraniczonych zapalnych zmian rumieniowych z niewielkim z逝szczaniem. Rumieniowo-z逝szczaj帷e ogniska umiejscawiaj si przede wszystkim na ow這sionej skórze g這wy, na twarzy w obr瑿ie fa責ów nosowo-policzkowych i okolicy brwi, na klatce piersiowej w okolicy mostka oraz rzadziej w obr瑿ie tzw. rynny 這jotokowej wzd逝 kr璕os逝pa. Zmiany zlokalizowane na ow這sionej skórze g這wy niejednokrotnie przekraczaj lini ow這sienia (czo這, okolica zauszna), tworz帷 obraz okre郵any jako "corona seborrhoica". Choroba ma uporczywy, nawrotowy przebieg ze 鈍i康em i pieczeniem okolic zaj皻ych przez proces chorobowy. Z powodu przewlek貫go przebiegu i umiejscowienia zmian w widocznych miejscach na g這wie i twarzy ΨS zazwyczaj powoduje znaczny dyskomfort psychiczny i obni瘸 jako嗆 篡cia pacjentów.


Etiopatogeneza ΨS nie jest w pe軟i poznana. Chorobie mo瞠 towarzyszy zwi瘯szone wydzielanie 這ju. Najprawdopodobniej jest to choroba "infekcyjno-wypryskowa". Bez w徠pienia w rozwoju zmian skórnych istotn rol odgrywaj czynniki psychiczne (stres) oraz zaka瞠nie lipofilnym grzybem dro盥穎podobnym Malassezia furfur. Post瘼owanie terapeutyczne powinno wi璚 by ukierunkowane na opanowanie stanu zapalnego i eradykacj czynnika infekcyjnego. U zdecydowanej wi瘯szo軼i chorych wystarcza leczenie miejscowe. Terapi systemow powinno si rozwa瘸 jedynie w wybranych przypadkach o ci篹kim przebiegu klinicznym. W ramach leczenia ogólnego zwykle stosuje si krótkotrwa陰 terapi lekami przeciwgrzybiczymi z grupy imidazoli: ketokonazolem, flukonazolem lub itrakonazolem. Istniej te doniesienia o skuteczno軼i leczenia nawrotowego ΨS tetracyklinami, co stanowi poniek康 analogi do leczenia zmian tr康zikowych.Leczenie miejscowe nale篡 prowadzi rozwa積ie, poniewa skóra chorych na ΨS jest szczególnie wra磧iwa i aplikacja preparatów miejscowych mo瞠 powodowa stan podra積ienia lub nawet zaostrzenie dermatozy. Zazwyczaj leczenie miejscowe polega na stosowaniu leków przeciwgrzybiczych obejmuj帷ych spektrum swojego dzia豉nia M. furfur (np. leki imidazolowe) wraz z 豉godnymi preparatami kortykosteroidowymi. Niew徠pliwie miejscowe leczenie kortykosteroidami powoduje szybk popraw kliniczn, jednak瞠 z powodu ewentualnych dzia豉 niepo膨danych, szczególnie przy ich aplikacji na skór twarzy w przewlek貫j dermatozie jak jest ΨS - powinno si je stosowa ostro積ie i przez krótki czas. Preparaty imidazolowe wywieraj s豉be, klinicznie nieistotne dzia豉nie przeciwzapalne, dlatego monoterapia tymi lekami jest zazwyczaj niewystarczaj帷a do uzyskania zadowalaj帷ego efektu leczniczego i leki te nale篡 陰czy, przynajmniej w pierwszej fazie leczenia, z kortykosteroidem.


Inn opcj terapeutyczn jest miejscowe stosowanie leków przeciwgrzybiczych, które dodatkowo wywieraj znacz帷e dzia豉nie przeciwzapalne. Takim lekiem jest cyklopiroks (cyklopiroksolamina), nale膨cy do grupy hydroksypirydonów. Wywiera on efekt przeciwgrzybiczy poprzez dzia豉nie chelatuj帷e trójwarto軼iowe jony metali (Fe3+, Al3+), powoduj帷e zmniejszenie aktywno軼i enzymów metalowra磧iwych, gównie cytochromów, katalaz i peroksydaz, co w konsekwencji prowadzi do utrudnienia transportu jonów przez b這ny cytoplazmatyczne drobnoustrojów i dezorganizacji ich struktur wewn徠rzkomórkowych. Ponadto cyklopiroks hamuje cykl komórkowy w fazie G1/S. Cyklopiroks wywiera dzia豉nie grzybobójcze i grzybostatyczne w odniesieniu do licznych gatunków grzybów chorobotwórczych; warto嗆 MIC dla rodzaju Malassezia jest szczególnie ma豉 (0,001-0,125 µg/ml). Ponadto cyklopiroks charakteryzuje si dzia豉niem przeciwzapalnym dzi瘯i hamowaniu syntezy prostaglandyn (PGE2) i leukotrienów (LTB4) w granulocytach wieloj康rzastych. Badania do鈍iadczalne wykaza造, 瞠 cyklopiroks si陰 dzia豉nia przeciwzapalnego nie tylko przewy窺za pozosta貫 leki przeciwgrzybicze, ale równie hydrokortyzon, b璠帷y najs豉bszym miejscowo dzia豉j帷ym kortykosteroidem. Oprócz efektu przeciwgrzybiczego i przeciwzapalnego cyklopiroks wykazuje dzia豉nie przeciwbakteryjne zarówno na bakterie Gram-dodatnie, jak i Gram-ujemne, 陰cznie z Proteus sp. i Pseudomonas aeruginosa. Wszystko to powoduje, 瞠 w豉郾ie cyklopiroks stanowi obecnie idealne rozwi您anie w leczeniu ΨS. Znalaz這 to odzwierciedlenie w licznych publikacjach dokumentuj帷ych skuteczno嗆 cyklopiroksu w kremie lub 瞠lu w leczeniu zmian umiejscowionych na skórze g豉dkiej. Od niedawna cyklopiroks dost瘼ny jest w formie szamponu, co umo磧iwia skuteczn terapi ΨS w obr瑿ie ow這sionej skóry g這wy.


Komentowane badanie Shustera i wsp. obj窸o dotychczas najwi瘯sz liczb pacjentów leczonych szamponem zawieraj帷ym cyklopiroks. Znaczenie tego badania polega nie tylko na udokumentowaniu skuteczno軼i terapii cyklopiroksem (stosowanym 2 x w tygodniu), ale przede wszystkim na wykazaniu dobrego efektu profilaktycznego przy stosowaniu raz na tydzie po zako鎍zeniu miesi璚znej terapii. Cyklopiroks w szamponie jest dobrze tolerowany, co potwierdzaj tak badania kliniczne, jak i w豉sne do鈍iadczenia naszego o鈔odka, dlatego mo積a ten preparat bezpiecznie stosowa d逝goterminowo w celu podtrzymania efektu terapeutycznego i zmniejszenia ryzyka nawrotów ΨS.


Pewne nadzieje w leczeniu ΨS s wi您ane z miejscowo stosowanymi lekami immunomoduluj帷ymi - pimekrolimusem i takrolimusem. Doniesienia wielu badaczy, w tym i w豉sne do鈍iadczenia, sugeruj du膨 skuteczno嗆 tych leków w ΨS, chocia nale篡 zaznaczy, 瞠 s one obecnie zarejestrowane jedynie do leczenia atopowego zapalenia skóry. Dost瘼no嗆 w postaci kremu i ma軼i ogranicza ich stosowanie do skóry g豉dkiej, tak wi璚 cyklopiroks w szamponie nadaje si najlepiej do leczenia zmian umiejscowionych na ow這sionej skórze g這wy.


prof. dr hab. med. Jacek Szepietowski
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AM we Wroc豉wiu


 


毒ód這:www.mp.pl

Autor: admin
1 2 3 4 5
字ednia ocena: 3
Aby doda komentarz musisz by zalogowany

STATYSTYKI

zdj耩7567
film闚425
blog闚183
post闚50079
komentarzy4179
chor鏏513
og這sze21
jest nas18749
nowych dzisiaj0
w tym miesi帷u13
zalogowani0
online (ostatnie 24h)0
Copyright nasze-choroby.pl | zdrowie-nasze.pl

Nasze-choroby.pl to portal, na kt鏎ym znajdziesz wiele informacji o chorabach i to nie tylko tych 豉twych do zdiagnozowania, ale tak瞠 maj帷ych r騜ne objawy. Zara瞠nie si wirusem to choroba nabyta ale s te choroby dziedziczne lub inaczej genetyczne. 毒鏚貫m choroby mo瞠 by stan zapalny, zapalenie ucha czy gard豉 to wr璚z nagminne przypadki chor鏏 laryngologicznych. Leczenie ich to proces jakim musimy si podda po wizycie u lekarza laryngologa, ale s jeszcze inne choroby, kt鏎e lecz lekarze tacy jak: ginekolodzy, pediatrzy, stomatolodzy, kardiolodzy i inni. Dbanie o zdrowie nie powinno zaczyna si kiedy choroba zaatakuje. Musimy dba o nie zanim objawy choroby dadz zna o infekcji, zapaleniu naszego organizmu. Zdrowia nie szanujemy dop鏦i choroba nie da zna o sobie. Leczenie traktujemy wtedy jako z這te lekarstwo na zdrowie, kt鏎e wyp璠zi z nas choroby. Jednak powinni鄉y dba o zdrowie zanim choroba zmusi nas do wizyty u lekarza. Leczenie nigdy nie jest lepsze od dbania o zdrowie.

Oferujemy w roznych rozmiarach dzieciece materace , wykonane z materialow przeciwodlezynowych. | Oferujemy w roznych rozmiarach majtki, stringi i bokserki , zapraszamy do zapoznania sie z nasza oferta. | Sprzedawana w naszym sklepie pinarka laserowa , posiada certyfikat ISO 9000. | Oferowane przez nasz sklep ubrania tanio ,szyte sa z wysokogatunkowej bawelny. |