Inhalator u chorego na astmę

Inhalator jest nieodzownym elementem życia astmatyka. Jak dobrać odpowiedni inhalator?Na skuteczność kontroli astmy wpływa nie tylko wybór terapii i inhalatora, ale również stosowanie przez chorego jednego typu inhalatora oraz dotarcie leku do drobnych dróg oddechowych.

Obecnie wytyczne leczenia astmy zalecają stosowanie terapii skojarzonej na odpowiednim stopniu zaawansowania choroby (najczęściej w przypadku astmy umiarkowanej i ciężkiej) zapewniającej możliwie jak największą depozycję preparatu w całym drzewie oskrzelowym oraz stosowania przez chorego z jednego inhalatora.

Warunkiem dobrego leczenia jest przestrzeganie zaleceń lekarskich oraz prawidłowe i systematyczne stosowanie leków zaleconych przez lekarza. Czynnikiem, który ma istotny wpływ na przestrzeganie ciągłości leczenia przez chorego jest wygoda i łatwość obsługi inhalatorów, co może zapewnić zmniejszenie liczby i typów inhalatorów stosowanych przez chorego. 43% ankietowanych lekarzy pierwszego kontaktu uważa, że zmniejszanie liczby inhalatorów (a także ich rodzajów) ma duży wpływ na powodzenie leczenia astmy, a 11% jako bardzo duży. 18% badanych jest innego zdania: 7% uważa, że zmniejszanie liczby inhalatorów ma znikomy wpływ na skuteczność leczenia astmy, 5% - żaden, a 6% - nie potrafiło wydać jednoznacznej opinii. W sumie ponad ¾ badanych lekarzy jest zdania, że zmniejszanie liczby inhalatorów ma wpływ na skuteczność terapii w przynajmniej średnim stopniu. O zdecydowanie pozytywnej roli stosowania jednego inhalatora na skuteczność leczenia jest przekonane 42% tej grupy, zaś 16% jest przeciwnego zdania.

„Wyniki badań pokazują raczej wysoką świadomość lekarzy pierwszego kontaktu efektu zmniejszania liczby inhalatorów. Leczenie astmy ma większe szanse powodzenia, jeśli chory nie musi uczyć się opanowywać kilku różnych technik inhalacji. Stosowanie jednego typu inhalatora oznacza, że pacjent chętniej stosuje się do wskazanej przez lekarza terapii. Z drugiej strony, badania wskazują też potrzebę większej edukacji lekarzy pierwszego kontaktu na temat czynników wpływających na skuteczność leczenia astmy.” – komentuje prof. dr hab. Andrzej Emeryk z Kliniki Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej, Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Prof. A. Gębali UM w Lublinie.

Inhalatory ciśnieniowe w opinii lekarzy

Dostępne obecnie inhalatory ciśnieniowe cieszą się pozytywną opinią wśród badanej grupy lekarzy. Łatwość stosowania jest najczęściej dostrzeganą zaletą – co potwierdziło 41% ankietowanych lekarzy.

Drugą pod względem ważności - 31% - zaletą inhalatorów ciśnieniowych jest zapewnienie wyższej od inhalatorów proszkowych depozycji płucnej leku/leków. 24% docenia mały rozmiar i poręczność inhalatorów ciśnieniowych. 15% lekarzy wskazało jako zaletę naturalny sposób inhalacji.

Co dziesiąty uczestnik ankiety stwierdził natomiast, że dostępne inhalatory ciśnieniowe nie posiadają żadnych zalet. 34% grupy badanych lekarzy nie dostrzega żadnych wad inhalatorów ciśnieniowych, natomiast 36% - wskazało pojawiającą się w trakcie stosowania złą koordynację uwolnienia dawki z wdechem jako główną wadę tych inhalatorów. Dla 25% ankietowanych istotną wadą, z punktu widzenia pacjenta, jest brak licznika dawek.

Synchronizacja wdechu z przyjęciem leku z inhalatora ciśnieniowego jest istotnym czynnikiem dla powodzenia terapii. Połowa lekarzy stwierdziła, że problem synchronizacji wdechu z inhalacją leku zgłaszają sami pacjenci. W przypadku inhalatorów proszkowych uciążliwość ta zdaje się mieć mniejszy zakres – wskazało na nią bowiem 16% odpowiadających. Z deklaracji badanych lekarzy wynika, że chorzy na astmę lepiej oceniają inhalatory proszkowe niż ciśnieniowe: 44% respondentów stwierdziła, że ich pacjenci nie zgłaszają zastrzeżeń do inhalatorów proszkowych, podczas gdy podobną opinię na temat inhalatorów ciśnieniowych wydało 36% badanych.

„Ważną rolę odgrywa lekarz, który powinien posiadać wiedzę o wszystkich dostępnych inhalatorach i terapiach, i którego zadaniem jest zrozumiałe wyjaśnienie zasad działania preparatu oraz przećwiczenie z pacjentem procesu inhalacji. Dostępne w Polsce nowoczesne inhalatory z nośnikiem HFA uwalniają tzw. wolniejszy aerozol dostosowany do naturalnego czasu wdechu – obłok aerozolu ma większą w tym przypadku gęstość i wolniej rozprzestrzenia się w drzewie oskrzelowym. Ponadto technologia HFA zapewnia bardzo wysoką depozycję płucną preparatu leczniczego i nawet niewielkie błędy w koordynacji nie zmniejszają efektywności terapii.” – powiedział prof. dr hab. n. med. Andrzej M. Fal z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergologii, CSK MSWiA w Warszawie.

Drobne drogi oddechowe – istotne w leczeniu astmy

W 2002r. w wytycznych Światowej Inicjatywy Zwalczania Astmy (Global Initiative for Astma, GINA) zwrócono szczególną uwagę na znaczenie zmian zapalnych w małych oskrzelach w procesie leczenia astmy. Współczesne leczenie astmy polega głównie na dążeniu do zmniejszenia zapalenia w drogach oddechowych, a zwłaszcza w drobnych oskrzelach o średnicy poniżej 2 milimetrów. Wyniki badania przeprowadzonego przez PBS DGA – Sopot pokazują raczej wysoką świadomość znaczenia drobnych dróg oddechowych w leczeniu astmy: ¾ badanych lekarzy zgadza się z opinią, że leczenie drobnych dróg oddechowych jest bardzo istotne w terapii astmy,  20% twierdzi, że ma ono umiarkowane znaczenie, a tylko 1% uznało to  za całkowicie nieistotną kwestię. Niemal każdy (96%) lekarz pierwszego kontaktu uważa, że docieranie leku do drobnych dróg oddechowych poprawia skuteczność leczenia astmy.

„Świadomość lekarzy w tym zakresie jest konieczna, ponieważ skutkuje w doborze inhalatorów mogących dostarczyć leki odpowiednio głęboko w strukturze drzewa oskrzelowego. Jednak moje doświadczenie pokazuje, że w rzeczywistości taką wiedzę i świadomość posiada ok. 30% lekarzy. W doborze terapii lekarze kierują się głównie innymi czynnikami jak skuteczność leku, wygoda i łatwość stosowania terapii, przyzwyczajenie pacjenta do danego typu nośnika leku. Z punktu widzenia chorego i opieki zdrowotnej ważne jest stałe zwiększanie świadomości lekarzy POZ o znaczeniu leczenia stanów zapalnych drobnych dróg oddechowych. ” – powiedział prof. dr hab. n. med. Andrzej M. Fal z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergologii, CSK MSWiA w Warszawie.

Badanie zostało przeprowadzone przez Pracownię Badań PBS DGA – Sopot na zlecenie Torrex Chiesi Polska we wrześniu 2010r. metodą ankiety telefonicznej. W badaniu wzięło udział 300 losowo wybranych lekarzy POZ. Celem badania było poszerzenie wiedzy oraz opinii na temat stosowania inhalatorów w leczeniu astmy u osób dorosłych oraz na temat znaczenia leczenia drobnych dróg oddechowych.

Inhalator u c...
Autor: Marcel
1 2 3 4 5
Średnia ocena: 5
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

STATYSTYKI

zdjęć7598
filmów425
blogów197
postów50485
komentarzy4204
chorób514
ogłoszeń24
jest nas18892
nowych dzisiaj0
w tym miesiącu2
zalogowani0
online (ostatnie 24h)0
Utworzone przez eBiznes.pl

Nasze-choroby.pl to portal, na którym znajdziesz wiele informacji o chorabach i to nie tylko tych łatwych do zdiagnozowania, ale także mających różne objawy. Zarażenie się wirusem to choroba nabyta ale są też choroby dziedziczne lub inaczej genetyczne. Źródłem choroby może być stan zapalny, zapalenie ucha czy gardła to wręcz nagminne przypadki chorób laryngologicznych. Leczenie ich to proces jakim musimy się poddać po wizycie u lekarza laryngologa, ale są jeszcze inne choroby, które leczą lekarze tacy jak: ginekolodzy, pediatrzy, stomatolodzy, kardiolodzy i inni. Dbanie o zdrowie nie powinno zaczynać się kiedy choroba zaatakuje. Musimy dbać o nie zanim objawy choroby dadzą znać o infekcji, zapaleniu naszego organizmu. Zdrowia nie szanujemy dopóki choroba nie da znać o sobie. Leczenie traktujemy wtedy jako złote lekarstwo na zdrowie, które wypędzi z nas choroby. Jednak powinniśmy dbać o zdrowie zanim choroba zmusi nas do wizyty u lekarza. Leczenie nigdy nie jest lepsze od dbania o zdrowie.

Wysokiej jakości bielizna męska już w sprzedaży. |