Choroby użytkowników
Wyszukaj choroby, skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Autyzm

Autyzm - jest zaburzeniem rozwojowym, które najczęściej ujawnia się w ciągu pierwszych trzech lat życia jako rezultat zaburzenia neurologicznego, które oddziałuje na funkcje pracy mózgu:

- autyzm schizofreniczny - grupa powiązanych ze sobą

Ból głowy

Ból głowy - Niespecyficzny, subiektywny objaw charakteryzujący się występowaniem bólu zlokalizowanego w obrębie głowy. Może być on łagodny lub silny; czasami ból w kręgosłupie piersiowym lub szyjnym odczuwa się jako ból głowy.

Bóle głowy m

Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera - polegająca na zaburzeniu funkcjonowania mózgu, jest najczęściej występującym schorzeniem otępiennym. Nazwa choroby pochodzi od nazwiska niemieckiego psychiatry i neuropatologa Aloisa Alzheimera, który opisał tę chorobę w 1906.

Choroba lokomocyjna

Choroba lokomocyjna - schorzenie wywołane podczas poruszania się dowolnymi środkami transportu. Przyczyną jest brak zgodności bodźców, sygnałów wzrokowych i błędnika, odbieranych przez mózg. Podczas jazdy wzrok odbiera zmianę otoczenia, co mózg interpretu

Choroba Parkinsona

Choroba Parkinsona - to choroba zwyrodnieniowa układu nerwowego. Schorzenie to jest ściśle związane z wiekiem - dotyczy ono zazwyczaj osób powyżej 50. roku życia. Przeciętny wiek, w którym pojawiają się objawy, to 60 lat. Jednak coraz częściej donosi się

Drętwienie kończyn

Drętwienie kończyn - wszystkie te wrażenia czuciowe są przez lekarzy nazywane parestezjami - czuciem opacznym. Parestezje w obrębie nóg mogą być objawem różnych schorzeń. Należy na pewno brać pod uwagę żylaki kończyn dolnych i niedokrwienie kończyn dolnyc

Drżączka poraźna

patrz choroba Parkinsona

Dystonia

Dystonia – występowanie ruchów mimowolnych powodujących skręcanie i wyginanie różnych części ciała, przez co chory przybiera często nienaturalną postawę. Pojęcie dystonii wprowadził do medycyny Hermann Oppenheim w 1911 roku, opisując dystonię mi

Epilepsja

Padaczka (inaczej epilepsja) - choroba o złożonej, różnej etiologii cechująca się pojawianiem napadów padaczkowych. Napad padaczkowy zaś jest wyrazem przejściowych zaburzeń czynności mózgu polegających na nadmiernych i gwałtownych, samorzutnych wyładowani

Jamistość rdzenia kręgowego (ang. syringomyelia)

Jamistość rdzenia (syrongomyelia) jest przewlekłą i postępującą chorobą, w której dochodzi do tworzenia się jam wypełnionych płynem w obrębie rdzenia kręgowego. Choroba jest rzadka i występuje częściej u kobiet. Jej początek przypada na 2-3 dekadę życia a

Jąkanie

Jąkanie - zaburzenie mowy objawiające się przeważnie niezamierzonym przerywaniem, "zacinaniem się", powtarzaniem wypowiedzi, zniekształcaniem sylab bądź całych słów. Jąkanie powodowane jest między innymi poprzez nieprawidłową koordynację ruchową

Klasterowy ból głowy

Klasterowy ból głowy - inaczej ból głowy Hortona. Klasterowy ból głowy to schorzenie dotykające przede wszystkim mężczyzn. Charakteryzuje się nawracającymi napadami bólów głowy zlokalizowanymi wokół jednego z oczodołów. Ból podczas serii napadów może być

Migrena

Migrena - powtarzający się, pulsujący ból głowy, pojawiający się przeważnie w okresie dojrzewania, częściej u kobiet.

Charakteryzuje się różnym stopniem nasilenia, czasem trwania i częstotliwością występowania. Bóle nasilają się pod wpływe

Mózgowe porażenie dziecięce

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) - to grupa objawów, które wynikają z uszkodzenia mózgu dziecka w czasie jego najintensywniejszego rozwoju, czyli w okresie życia płodowego i pierwszych trzech lat życia. Mózg jest organem bardzo wrażliwym na uszkodzenia,

Neuropatia

Neuropatia - stan chorobowy dotyczący nerwów - struktur przekazujących impulsy do różnych części organizmu poza mózgiem i rdzeniem kręgowym - określany bywa mianem neuropatii obwodowej lub zapalenia nerwów obwodowych. Uszkodzenie lub stan zapalny zaburza

Niedowład kończyn

patrz paraplegia

Otępienie starcze

To trwała utrata komórek mózgowych , które dokonuje się równomiernie, ale nie powstają ogniska, martwicy i porażenie kończyn. Stopniowo traci komórki mózgowe ale zachowuje sprawność fizyczną. patrz też choroba Alzheimera.

Paraplegia

Porażenie obu kończyn dolnych wskutek uszkodzenia rdzenia kręgowego. Paraplegia najczęściej stwierdza się w guzach rdzenia, stwardnieniu rozsianym, złamaniu kręgosłupa.

Przewlekły Ból

Ból przewlekły najczęściej rozpoczyna się od epizodu bólu ostrego; profesjonalne procedury diagnostyczno-terapeutyczne nie wpływają na jego redukcję, a liczne zabiegi nawet mogą ten ból nasilić. Identyfikuje się również zespół bólu przewlekłego, objawiają

Stwardnienie rozsiane - leczenie stwardnienia rozsianego

Stwardnienie rozsiane - Choroba demielinizacyjna centralnego układu nerwowego, o etiologii autoimmunologicznej. Choroba przebiega różnie, albo kolejnymi rzutami i remisjami, albo od początku jest przewlekła, lub wreszcie - po okresie rzutów i remisji przy

Syndrom niespokojnych nóg

RLS - Restless Legs Syndrom. Nieodparty przymus poruszania nogami, nieprzyjemne, trudne do opisania odczucia, które pojawiają się zwykle podczas wieczornego odpoczynku, a ustępują podczas ruchu. Szacuje się, że na to schorzenie cierpi od 3,5% do 10% społe

Tetraplegia

Tetraplegia - to paraliż czterokończynowy. Powstaje na skutek uszkodzenia rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa tetra czyli cztero i -plegia w złożeniach: paraliż określonego rodzaju od gr. plege - cios, rana. Rokowania

Tężec

Choroba wywołana przez bakterię Clostridium tetani (laseczka gram-dodatnia), do zakażenia dochodzi poprzez zakażenie ran kutych lub szarpanych, glebą skażoną przez bakterie. Doskonałym warunkiem do rozwoju bakterii jest środowisko beztlenowe, toteż sprzyj

Udar mózgu

Jest to nagłe ogniskowe lub uogólnione zaburzenie czynności mózgu utrzymujące się powyżej 24 godzin lub prowadzące do śmierci wywołane jedynie przez przyczyny naczyniowe. dar spowodowany gwałtownym zatrzymaniem dopływu krwi do mózgu. Może być wynikiem nie

Uszkodzenie nerwów obwodowych

patrz polineuropatia czuciowo-ruchowa

Wstrząs mózgu

Zamknięte uszkodzenia czaszkowo - mózgowe stanowią częstszą postać urazów głowy. Przykładem jest wstrząśnienie mózgu, kiedy to siła uderzenia powoduje jedynie zaburzenia czynności komórek nerwowych (w większości wypadków całkowicie odwracalne) bez ich zni

Wścieklizna

Wścieklizna jest chorobą wirusową spowodowaną przez ssRNA(-) wirusa Rabies virus (RABV) z rodziny Rhabdoviridae, rodzaju Lyssavirus. Występuje w 7 biotypach, z czego przyczyną zakażeń zwierząt naziemnych są głównie wirusy biotypu pierwszego. Pozostałe bio

Zapalenie mózgu

Zakażenie ośrodkowego układu nerwowego, w którym proces chorobowy obejmuje mózg. Jeśli proces chorobowy toczy się jednocześnie w oponach mózgowia, określa się go jak meningoencephalitis; jeśli zajęty jest rdzeń kręgowy, jako encephalomyelitis. Zapalenie m

Zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych

Choroba zakaźna, która atakuje błony osłaniające mózg, wywoływana przez wirusy, bakterie rzadziej pierwotniaki i pasożyty. Zapalenie może być też powikłaniem innych chorób np. świnki, grypy, ugryzienia kleszcza.Zapalenie to jest szczególnie groźne dla dzi

Zespół czołowy - leczenie Zespołu czołowego

Zespół czołowy - Jest efektem uszkodzenia płatów czołowych mózgu, przede wszystkim wskutek wypadków komunikacyjnych. Charakteryzuje się wielością różnych objawów, jednak najdotkliwszym jest często całkowita zmiana osobowości pacjenta. W czystej postaci wi

Zespół Korsakowa - leczenie Zespołu Korsakowa

Zespół Korsakowa - neuropsychiatryczne zaburzenie na podłożu organicznym o różnej etiologii. Jego nazwa pochodzi od rosyjskiego lekarza psychiatry Siergieja Korsakowa. Występuje głównie u alkoholików z tzw. "długim stażem". Jest wywołany uszkodz

Zespół przewlekłego zmęczenia

Zespół przewlekłego zmęczenia (CFS, Chronic Fatigue Syndrome) jest zespołem objawów chorobowych, który dotychczas nie ma jednoznacznie ustalonej etiopatogenezy ani sposobu leczenia. Niemal na pewno jest zjawiskiem heterogennym; różne przyczyny mogą być je
Nie znalazłeś interesującej Cię choroby, załóż swoją chorobę !!!   

STATYSTYKI

zdjęć7598
filmów425
blogów197
postów50485
komentarzy4204
chorób514
ogłoszeń24
jest nas18892
nowych dzisiaj0
w tym miesiącu2
zalogowani0
online (ostatnie 24h)0
Utworzone przez eBiznes.pl

Nasze-choroby.pl to portal, na którym znajdziesz wiele informacji o chorabach i to nie tylko tych łatwych do zdiagnozowania, ale także mających różne objawy. Zarażenie się wirusem to choroba nabyta ale są też choroby dziedziczne lub inaczej genetyczne. Źródłem choroby może być stan zapalny, zapalenie ucha czy gardła to wręcz nagminne przypadki chorób laryngologicznych. Leczenie ich to proces jakim musimy się poddać po wizycie u lekarza laryngologa, ale są jeszcze inne choroby, które leczą lekarze tacy jak: ginekolodzy, pediatrzy, stomatolodzy, kardiolodzy i inni. Dbanie o zdrowie nie powinno zaczynać się kiedy choroba zaatakuje. Musimy dbać o nie zanim objawy choroby dadzą znać o infekcji, zapaleniu naszego organizmu. Zdrowia nie szanujemy dopóki choroba nie da znać o sobie. Leczenie traktujemy wtedy jako złote lekarstwo na zdrowie, które wypędzi z nas choroby. Jednak powinniśmy dbać o zdrowie zanim choroba zmusi nas do wizyty u lekarza. Leczenie nigdy nie jest lepsze od dbania o zdrowie.

Wysokiej jakości bielizna męska już w sprzedaży. |